VELKOMMEN

Kalender over kommende aktiviteter


Planlagt aktivitet vises med blå markering på kalenderdagen, klik på dagen for at få aktiviteten vist.

Faste badedage m/sauna i perioden 01.10-31.03: Lørdage kl. 06:30 - 09:30, inkl. morgenmad fra kl. 07:00 - 09:00; søndage kl. 08:00 - 09:30; tirsdage/torsdage kl. 17:00 - 19:30, hvor torsdage er med saunagus.

Aktiviteter i ”De Blå Næser:
Jule hygge/pakkespil: 28.11.2022 kl. 19.00
Jul: Badedag m/sauna 24.12.2022 kl. 06:30 - 09:30
Nytår: Badedag m/sauna 31.12.2022 kl. 06:30 - 09:30
Vikingedåb: 4.2.2023 kl. 10.00
Generalforsamling: 4.3.2023 kl. 9.15
OBS AFLYST! Afslutningsfest: 25.3.2023 kl 18.00
Sidste badedag: OBS ny dato 1.4.2023

Sæby vinterbadere siden 2009


Om De Blå Næser


De Blå Næser, CVR 32794653 er Sæbys forening for vinterbadere, der har til huse i Sejlklubbens lokaler på havnen, hvor vi samles om det at bade i havet i årets koldeste periode nemlig fra 1. oktober til 31. marts. Helt sikkert ulogisk for mange, men tiltrækkende på de der ønsker at mærke deres krop på en anden måde.

Oplevelsen med at bade i koldt vand, er forskellig fra person til person, men fælles for os alle er de 3 faser - før, under og efter. I alle faser får vi rørt lattermusklerne, men især "efter" fasen i saunaen giver anledning til mange grin. Med højt humør og den helt specielle fornemmelse i kroppen er vi klar til dagen med livgivende energi.

Har du lyst til at prøve? Så kom frisk, f.eks. en lørdag morgen, hvor vi har fælles morgenmad bagefter, eller kontakt en fra bestyrelsen og aftal nærmere. (se kontaktinfo på bestyrelsen nederst på siden) Vi bader iført badetøj.

(Vi har pt ingen venteliste.) Som medlemmer kan optages personer af begge køn fra det fyldte 16. år. Evt. yngre medlemmer kan deltage ifølge med voksne. Vil du gerne meldes ind? Så kontakt De Blå Næsers sekretær ved at udfylde og sende en Indmeldelsesformular.

“De Blå Næser” er på facebook og du er velkommen til følge siden.
Belinda Bodilsen Gøttler er administrator


2CEC5BC0-B47B-4629-8B32-36AA2AE8F752

Info til medlemmer af De Blå Næser


Badning i/færdsel på, havnen er på eget ansvar. Det frarådes at bade alene. Se de 8 vinterbaderåd fra Rådet for Større Badesikkerhed her

Vil du vide hvad havtemperaturen er? Se nederst på denne side.

KONTINGENT 550,- kr pr. sæson. (300,- kr pr. 1/2 sæson pr. 1.1) Betalingsbetingelser: netto 8 dage efter start.

For dit kontingent får du: Adgang til omklædning på 1. sal i Sejlklubbens klubhus hvor mænd/kvinder klæder om i samme lokale, fri adgang til sauna i faste åbningstider og morgenmad om lørdagen.

HUSK at give sekretær besked hvis du får nyt navn, mail, adr., tlf.nr. så kartotek kan opdateres. (se kontaktinfo på bestyrelsen nederst på siden)

Gæster: Medlemmer kan tage en gæst med mod at betale 20,- kr.

En bitter til morgenkaffen lørdag koster 5,- kr

Pris for at leje saunaen:
Ønsker foreninger eller andre “ikke medlemmer” at leje sauna er prisen 1000,- kr plus evt. forplejning. Vi kan udstede en faktura hvis det ønskes.
Ønsker medlemmer at booke sauna udenfor de faste åbningstider er prisen 250,- kr. OBS betaling skal ske ved bestilling.
Leje af sauna aftales med bestyrelsen ved at kontakte formanden eller sekretæren (se kontaktinfo på bestyrelsen nederst på siden)

Betaling
HUSK ved betaling at skrive dit FULDE NAVN og hvad betaling dækker
MobilePay: 86218 eller Konto nr.: 9070 1622429299. Kontant betaling kan ske til Elsa Toftelund.
OBS ved betaling af bitter via MobilePay så betal gerne for flere gange da der er gebyr på for klubben. Der er også en sparebøsse på bordet som kan bruges til kontant betaling af bitter.

Vikingedåb: Når du bliver meldt ind er du “Skrælling”. Efter 2 års vinterbaderi kan du døbes som “Viking” læs mere om dåb her.

Medlemmer der bader om lørdagen opfordres til at tage “morgentjansen” med at lave kaffe/ vand til te og varme rundstykker o.a. en enkelt gang pr sæson, 2 personer hver gang. Kalenderen og drejebog for morgentjansen hænger på opslagstavlen i klubhuset. Drejebogen ligger også her.

Instruks vedr. dørlås hænger over låsen. Vinterbadernes nøglebrikker til klubhuset og nøgle til saunaen er i nøgleboksen. Kode til, og placering af, boksen oplyses af bestyrelsen. (Se kontaktinfo nederst på siden) OBS Kode til nøgleboksen er ændret pr. d. 29.11.2022. Husk at tage i håndtaget for at sikre at døren er låst når klubhuset forlades.

Vejledning for brug af sauna hænger inde i saunaen og er her. Sauna tænder og slukker automatisk. Husk at sidste mand, udover at låse, skal svabe gulvet, slukke for sauna hvis du går før lukketid og slukke lyset inde i saunaen, så der ikke bruges unødvendig strøm. OBS er sauna slukket før lukketid kan du tænde igen.

Husk at nøgler skal lægges tilbage i boksen.

Beredskabsplan hænger både på opslagstavlen i klubhuset, i saunaen og her.
Oversigt over bestyrelsens medlemmer ligger nederst her på hjemmesiden og hænger på opslagstavlen i klubhuset.
Klubbens vedtægter og Klubbens privatlivspolitik ligger herunder på hjemmesiden.
Nyhedsbreve, referater fra generalforsamling/bestyrelsesmøder ligger her på hjemmesiden under Menuen Nyheder og referater og Arkiv-Nyheder og referaterC6D37E37-6BDD-4B82-AB01-1212491FD507

Vedtægter for De Blå Næser - Sæby Vinterbadere

GDPR

Privatlivspolitik for De Blå Næser - Sæby Vinterbadere

F09E57A5-0412-4BF5-A921-48E949B67F85

Info til medlemmer af De Blå Næser - print version

CDDB6EAB-26AF-4930-B32C-A27B080CD131

Bestyrelsen


De blå næser


Henrik Hanghøj

Bestyrelsesformand

40364102


Margit Oien Nielsen

Sekretær

51253624


Elsa Toftelund

Indkøber

25393797


Thomas Egetoft

Havnen/Vandsportenshus

23686997


Irene Dam Andreasen

Kasserer

25676669


Cita Finnerup Pedersen

Suppleant/ webredaktør

26836106


Trine Frisgaard

Suppleant

21826356


SponsorerVil du/dit firma være sponsor og have en annonce på vores hjemmeside? Og derudover leje saunaen u/b 1 gang årligt?
Kontakt os, send en email og hør nærmere.


EDD67781-E499-40A3-9217-AC723BB6A9AF

Hørby Bageri