Referat generalforsamling

Flytter Generalforsamling igen igen
16. september 2021
Indbydelse til julehygge
3. november 2021

19Referat af Generalforsamling den 14-10-2021

1. dirigent blev Thomas

Referent blev Elsa

2. Årsberetning ved formanden:

Vinterbade sæsonen lagde godt ud i 2020 med ca.100 medlemmer.

Det højeste vi har været oppe på.

Vi holdt dåb 1.febuar på vanlig vis med Kirsten som døber. Der var 9 skrællinger der skulle døbes.

Der var 2 som ønskede udsættelse til 2021.Det skete så ikke på grund af Covid 19.

Generalforsamlingen blev afviklet d. 7/3 med flot opbakning.

Iben og Arly takkede af, da de flyttede fra byen.Tak for deres store hjælp.

Elsa blev valgt til bestyrelsen og Irene som suppleant.

Irene blev en del af bestyrelsen for at få flere hænder.

Bestyrelsen konstituerede sig med Elsa som sekretær og Irene som kasser.

Thomas som repræsentant for Vandsportens Hus, Claus som det praktiske med sauna og indkøb.

Kate som afvikler af arrangementer.

Formand Henrik.

Den 11 marts blev DK lukket ned pga Covid 19 og vi fulgte hurtig trop.

Det var så den sæson.

Afslutningsfest og havnens da blev aflyst.

Opstarten til ny sæson20/21 blev ikke helt uproblematisk.

Vi startede op med morgenmad med begrænsninger og sauna ligeså

Vi fik lavet en kalender, hvor vi kunne booke tid til sauna. Vi måtte kun være 5.

Tændte sauna om søndagen for at flytte presset væk fra lørdag morgen.

Men det varede ikke længe før vi måtte lukke helt igen

Det var så den sæson.

Alle vores arrangementer blev aflyst inkl. Generalforsamlingen

Men vi var glade for at mange støttede op om vores lille forening.

Så vi kom godt ud på den anden side.

Der var rigtig mange som kørte ned for at bade,

Der var også mange der prøvede kræfter med vinterbadning og det har givet mange nye medlemmer.

Det er besluttet at foreninger eller andre udefrakommende skal betale 1000kr. for at benytte saunaen og medlemmer der ønsker at bruge saunaen f.eks. til familie arrangementer skal betale 250kr.

Låsesystemet i klublokalet. Det kan drille lidt, men vigtig at tjekke om døren bliver låst.

Til alle nye: der hænger en kalender på opslagstavlen, hvor man skriver sig på til morgentjansen om lørdagen. 2 personer hver lørdag.

Spørg jer frem, hvis i mangler en makker.

Claus har valgt at stoppe i bestyrelsen. Du har været med fra starten, så tak for din indsats i mange år.

Vil slutte med at sige tak for god opbakning af klubben.

Tak til bestyrelsen for mange gode møder.

Tak til Belinda og Cita, som sørger for opdateringer på FB og hjemmeside.

Thomas vil sige lidt omkring Vandsportens Hus:

Han oplyste os om at der var lang vej, der søges om penge til at få huset i gang

Men det går planmæssigt.

At det var et fælleshus for mange foreninger, som nok ikke er klar før 2023.

Spændende projekt for havn og Sæby.

Der var god spørgelyst til det.

3. Henrik fremlagde regnskabet.

Da Irene er i Grønland pt. som sygeplejerske.

Regnskabet blev godkendt

Ser fornuftigt ud trods Corvid 19

4. Indkomne forslag: ingen
5. Valg af 2 medlemmer for en 2-årige periode

Thomas modtog genvalg

Claus modtog ikke genvalg, Margit Oien blev valgt.

6. Suppleant for en 2-årige periode blev Cita Pedersen
7. Valg af revisor:

Carsten Jørgensen og Tommy Gøttler

8. Kontingent: 400 kr.
9. God snak om fremtiden.

Tak for et godt fremmøde trods en torsdag.

P.V.B.

Elsa