Trappen er meget glat!

Stadig nedlukning til d. 28/2-21
30. januar 2021
Aflysning af generalforsamling
4. marts 2021

Hej til jer alle

Vil lige  advarer jer med trappen vi bader fra.
DEN ER MEGET GLAT,SOM I GLAT.
Vi har et medlem, som er gledet og slået sin fod.
 
Så derfor denne advarsel !!!!
Pas på derude!
Bad aldrig alene !
 
P.B.V.
Elsa