Vedr. låsning ved omklædning

Julebanko – saunatider
24. november 2023
Kopi af referat fra bestyrelsesmøde af d. 30.10.2023
10. januar 2024
Hej alle vinterbadere
Låsning af Sejlklubbens lokaler: (hvor vi kan klæde om)
Er der låst op med brik fra Vinterbadernes nøgleboks, skal sidste m/k, som forlader omklædning, låse døren med brik, som efterfølgende placeres i nøgleboks – også selvom sejlklubben har aktivitet i klubhuset.
Låsning af sauna: Er du sidste m/k i saunaen låses døren og nøgle placeres i nøgleboks. Du skal ikke slukke saunaen, den slukker automatisk.
Kode til nøgleboks, spørg en fra bestyrelsen næste gang du bader.
Venlig Hilsen

Margit Oien Nielsen
Sekretær, De Blå Næser