Indkaldelse til Generalforsamling i De Blå Næser

Opstart af ny sæson 2021-2022
26. august 2021
Flytter Generalforsamling igen igen
16. september 2021

Indkaldelse til Generalforsamling i De Blå Næser        

Lørdag den 9. oktober 2021 holder vi generalforsamling i klubhuset kl. 9.15

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
2. Årsberetning ved formanden, samt nyheder om havnen
3. Fremlæggelse af regnskabet for 2020
4. Indkomne forslag
5. Valg af 2 bestyrelsesmedlem for en 2-årige periode.

Claus Thomsen -modtager ikke genvalg

Thomas Egetoft- modtager genvalg

6. Valg af 1 suppleant for en 2-årige periode
7. Valg af revisor for en 2-årige periode

Kim Kupetz –    ønsker ikke genvalg

Morten Villadsen – ønsker ikke genvalg

8. Kontingent for 2020-2021
9. EVT.

Indkomne forslag skal være formanden (Henrik Hanghøj) i hænde senest 14 dage før.

På bestyrelses vegne

Elsa Toftelund