DBN: Sidste bade dag 1.4/referat generalforsamling/husk tilm. afslutningsfest

DBN – Indbydelse generalforsamling og afslutningsfest
23. februar 2023
Aflysning af vinterbadefest lørdag den 25. marts
20. marts 2023

Hej “Blå Næser”

Sæsonen er blevet udvidet, efter ønske fra medlemmerne. Således bliver lørdag den 1. april sidste badedag i denne sæson – og det er ikke aprilsnar. Der er mulighed for morgenmad.
Referat fra generalforsamling den 4. marts er vedhæftet – kan ligeledes læses på hjemmesiden:
Husk tilmelding til afslutningsfesten:
Lørdag den 25. marts kl. 18.00 i festlokale på Tranåsvej, Sæby.
Pris for medlemmer 185 kr/påhæng (ikke medlemmer) 285 kr.
Tilmelding ved betaling, senest lørdag den 18. marts
Bindende tilmelding ved mobil Pay på 86 218 (mærket fest)
Venlig Hilsen
Margit, sekretær
De Blå Næser
klik på link for at læse:

Referat af Generalforsamling De Blå Næser 2023