Indbydelse til julehygge

Referat generalforsamling
27. oktober 2021
Åbningstider i Saunaen m.m.
22. december 2021

Kære ”Blå Næser”
Julen nærmer sig derfor vil vi gerne inviterer til…
Julehygge i ”De Blå Næser”
Mandag den 29. november 2021
kl. 19.00 til 21.00 i Sejlklubbens lokaler
Vi hygger os med kaffe/gløgg/æbleskiver og mulighed for at købe øl/sodavand.
Vi spiller pakkespil – derfor bedes du/I medbringe en pakke til ca. 30 kr.
Arrangementet er gratis men du skal tilmelde dig til Kate på 2970 3122 senest den 24. november.

Lidt info……….
Saunaen er åben:
Kontingent 400 kr. er for at benytte saunaen i faste åbningstider i weekenden
Lørdag kl. 6.30 til 9.30, der serveres morgenmad er inkluderet i kontingent, pris bitter: 5 kr.) Søndag kl. 8.00 til 9.30
(sauna tænder og slukker automatisk i weekenden, OBS intro til låsesystem)
Tirsdag kl. 18.00 til 20.00 koster 20 kr.
Torsdag kl. 18.00 til 20.00 koster 20 kr.
Medlemmer kan tage gæst med mod at betale 20 kr.
Ønskes saunaen tændt på andre tidspunkter:
Foreninger eller andre ikke medlemmer 1000 kr. plus evt. forplejning
For medlemmer til f.eks. private arrangementer: 250 kr.
Ved ønske om aftale om åbning af sauna, kontakt Henrik eller Margit – se hjemmesiden eller via mail: deblaanaeser@gmail.com
Ved ønske om intro til låsesystem, ligeledes kontakt Henrik eller Margit eller via mail
deblaanaeser@gmail.com
… og et ønske fra bestyrelsen – få nu betalt jeres kontingent, jer der endnu ikke har betalt
Mange hilsner fra ”De Blå Næser”